آموزش استفاده از سردوز

چرخ خیاطی راسته دوز فول اتوماتیک کله خشک جک َA5

0ریال

چرخ راسته دوز جک مدل F4

0ریال

چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری جک – A4

0ریال

راسته کامپیوتری شرلی دینام سرخود

0ریال