عکسهای فوت جمشید مشایخی

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان / تکذیب

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان / تکذیب

از دیشب خبرها و شایعه هایی در مورد مرگ و فوت جمشید مشایخی بازیگر معروف کشورمان منتشر شده است که با واکنش همسر او گیتی رئوفی مواجه شده است.در کانال های تلگرامی و شبکه اجتماعی اینستاگرام دیده شده تصاویری از مرگ جمشید مشایخی اسطوره کشورمان منتشر شد که این خبر ها تکذیب شدند.

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان
علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان

 

 

درگذشت جمشید مشایخی

 

این خبر تکذیب شده !

 

به گزارش مهر گیتی رئوفی همسر جمشید مشایخی با اشاره به شایعاتی که هر از چند وقت یک بار پیرامون سلامتی همسرش مطرح می شود، گفت: عده ای هر از گاهی اخبار نادرستی را از سلامتی همسرم منعکس می کنند که من نمی دانم چه لذتی از انتشار این شایعات می برند.
وی ادامه داد: از شب گذشته ۲۴ خردادماه عده ای با من تماس می گیرند و حال مشایخی را می پرسند و یا وقتی صدای مرا می شنوند که خوب هستم و خوشحالم دیگر سوالی نمی پرسند اما من متوجه می شوم که خبری شنیده اند و حالا باقی حرفشان را بیان نمی کنند.

 

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان
علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان

همسر استاد جمشید مشایخی با اشاره به تماس های مکرر در چنین زمان هایی اظهار کرد: این تماس های مکرر از طرف دوست و آشنا و خانم و آقا ادامه پیدا می کند و من نمی دانم آن کسی که چنین شایعاتی را مطرح می کند به چه دستاوردی می رسد. آیا به او پولی می دهند یا گرفتاری هایش حل می شود؟

رئوفی با اظهار امیدواری از سلامتی مشایخی عنوان کرد: پایان عمر دست خداوند است و اگر قرار باشد کسی از دنیا برود اوست که قسمت بندگانش را می داند و من نمی دانم کسانی که این شایعات را مطرح می سازد به چه سودی می رسند. تنها دعا می کنم که خداوند چنین افرادی را بر سر عقل آورد.

وی در پایان بیان کرد: مشایخی همراه یکی از دوستانش به بیرون از منزل رفته و خدا را شکر در صحت و سلامت کامل است، اما آن عده که شایعه سازی می کنند باید بدانند که ممکن است با شایعه آنها فرد کهنسالی که در اطرافیان و آشنایان وجود دارد با شنیدن چنین خبری آن را باور کند و خدایی ناکرده دچار مشکل شود.

 

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان / تکذیب

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان / تکذیب

از دیشب خبرها و شایعه هایی در مورد مرگ و فوت جمشید مشایخی بازیگر معروف کشورمان منتشر شده است که با واکنش همسر او گیتی رئوفی مواجه شده است.در کانال های تلگرامی و شبکه اجتماعی اینستاگرام دیده شده تصاویری از مرگ جمشید مشایخی اسطوره کشورمان منتشر شد که این خبر ها تکذیب شدند.

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان
علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان

 

 

درگذشت جمشید مشایخی

 

این خبر تکذیب شده !

 

به گزارش مهر گیتی رئوفی همسر جمشید مشایخی با اشاره به شایعاتی که هر از چند وقت یک بار پیرامون سلامتی همسرش مطرح می شود، گفت: عده ای هر از گاهی اخبار نادرستی را از سلامتی همسرم منعکس می کنند که من نمی دانم چه لذتی از انتشار این شایعات می برند.
وی ادامه داد: از شب گذشته ۲۴ خردادماه عده ای با من تماس می گیرند و حال مشایخی را می پرسند و یا وقتی صدای مرا می شنوند که خوب هستم و خوشحالم دیگر سوالی نمی پرسند اما من متوجه می شوم که خبری شنیده اند و حالا باقی حرفشان را بیان نمی کنند.

 

علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان
علت درگذشت جمشید مشایخی هنرمند شایسته کشورمان

همسر استاد جمشید مشایخی با اشاره به تماس های مکرر در چنین زمان هایی اظهار کرد: این تماس های مکرر از طرف دوست و آشنا و خانم و آقا ادامه پیدا می کند و من نمی دانم آن کسی که چنین شایعاتی را مطرح می کند به چه دستاوردی می رسد. آیا به او پولی می دهند یا گرفتاری هایش حل می شود؟

رئوفی با اظهار امیدواری از سلامتی مشایخی عنوان کرد: پایان عمر دست خداوند است و اگر قرار باشد کسی از دنیا برود اوست که قسمت بندگانش را می داند و من نمی دانم کسانی که این شایعات را مطرح می سازد به چه سودی می رسند. تنها دعا می کنم که خداوند چنین افرادی را بر سر عقل آورد.

وی در پایان بیان کرد: مشایخی همراه یکی از دوستانش به بیرون از منزل رفته و خدا را شکر در صحت و سلامت کامل است، اما آن عده که شایعه سازی می کنند باید بدانند که ممکن است با شایعه آنها فرد کهنسالی که در اطرافیان و آشنایان وجود دارد با شنیدن چنین خبری آن را باور کند و خدایی ناکرده دچار مشکل شود.