شماره مدرسه منجی

دبستان پسرانه غیر انتفاعی منجی ناحیه 6 مشهد

دبستان پسرانه غیر انتفاعی خراسان رضوی ناحیه 6 مشهد

استان : خراسان رضوی
ناحیه : ناحیه 6 مشهد
سال تاسیس : 1383
کد پستی :
ایمیل :
مدیر مدرسه :
آدرس : سرافرازان، سرافرازان ،11 جای قبلی دانشگاه اقبال لاهوری

تلفن : 38702160