کیت های سپر 132 پراید

قیمت قطعات و لوازم یدکی پراید 132 141 151 111 و 131

لیست قطعات یدکی و لوازم خودرو : لوازم و قطعات یدکی پراید (قیمت ها روزانه به روز می شوند – تصاویر در ادامه)

شبكه تقويت سپر عقب نسيم راست – قیمت : 1,138 تومان
دياق كنار‌ سپر عقب‌،سايپا132 – قیمت : 1,147 تومان
شبكه تقويت سپر عقب نسيم چپ – قیمت : 1,211 تومان
تقويت جا چراغي عقب راست نسيم – قیمت : 1,402 تومان
پاكت‌ تودري‌ جلو راست‌،سايپا132 – قیمت : 1,657 تومان
پاكت‌ تودري‌ جلو چپ‌،سايپا132 – قیمت : 1,657 تومان
گل جمع كن جلو راست – قیمت : 2,550 تومان
گل جمع كن جلو چپ – قیمت : 2,550 تومان
كائوچويي‌ بالاي ستون وسط چپ – قیمت : 2,678 تومان
كائوچويي‌ بالاي ستون وسط راست – قیمت : 2,678 تومان
ماهك 3و4 – قیمت : 3,443 تومان
كائوچويي ستون عفب چپ – قیمت : 3,825 تومان
زه درب عقب راست (جديد) – قیمت : 4,463 تومان
اهرم دوشاخه كلاچ – قیمت : 4,718 تومان
محور چرخ عقب – قیمت : 7,014 تومان
ابروئي بالاي تودري جلو راست – قیمت : 9,564 تومان
مجموعه‌ منبع‌ انبساط‌ آب‌ رادياتور (شامل شيلنگها و درب ) – قیمت : 10,074 تومان
مچي درب جلو راست (جديد) – قیمت : 10,840 تومان
ساعت ديجيتال طرح جديد – قیمت : 11,477 تومان
ترمز دستي (جديد) – قیمت : 12,753 تومان
سيني جعبه فرمان – قیمت : 14,028 تومان
پوسته سپر جلو X131-X141 بدون سوراخ راهنما و جاپلاكي – قیمت : 19,767 تومان
سگدست راست جديد-بلبرينگ دورديفه – قیمت : 20,404 تومان
سپر عقب كامل صبا – قیمت : 20,404 تومان
سيني‌ تقويت‌ سپر عقب‌ صبا(جديد) – قیمت : 21,042 تومان
چراغ جلو راست (جديد) – قیمت : 21,680 تومان
چراغ خطر عقب چپ – سايپا 111 – قیمت : 22,955 تومان
چراغ خطر عقب راست – سايپا 111 – قیمت : 22,955 تومان
فوم سپر جلو (جديد) – قیمت : 22,955 تومان
سپر عقب‌ صبا (جديد) – قیمت : 22,955 تومان
چراغ جلو چپ (جديد) – قیمت : 24,230 تومان
كاسه‌ چرخ‌ عقب جديد‌ – قیمت : 24,230 تومان
ستون جلو با كلاف بالا و لچكي عقب راست – صبا – قیمت : 25,506 تومان
ستون جلو با كلاف بالا و لچكي عقب چپ – صبا – قیمت : 25,506 تومان
سپر جلو،سايپا132 – قیمت : 25,506 تومان
فوم‌ سپر جلو،سايپا132 – قیمت : 25,506 تومان
تودري جلو راست – قیمت : 29,969 تومان
ستون جلو راست – قیمت : 31,882 تومان
موتور بخاري – قیمت : 31,882 تومان
موتور فن‌ رادياتور دودور – قیمت : 31,882 تومان
ادامه

قیمت های گذشته :