فروش شامپوتونیکا درتبریز

لیست محصولات این تولید کننده تونیکا – TOHNKA

محصولات تونیکا – TOHNKA

محصولات موجود در این برند رنگ مو شامل انواع رنگ موهای شامپویی با قابلیت استفاده به عنوان رنگساژ برای تغییر چشمگیر تن رنگ مو با روش بسیار آسان و در کمتر از 10 الی 20 دقیقه می باشد.

تمامی محصولات این برند تحت لیسانس روسیه و تولید کشور عزیزمان می باشد و دارای پروانه بهداشتی و نشان سیب سلامت است.

پس با خیال آسوده این محصوب را از فروشگاه هومهر تهیه و درب منزل و یا محل کار خود دریافت کنید.

با مشاورین هومهر در تلگرام در تماس باشید.

  • شامپو رنگ 3.56 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 3.56 آلبالویی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
    خرید توضیحات 
   افزودن به مقایسه
  • شامپو رنگ 9.03 زرد تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.03 زرد کم رنگ تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.1 نقره ای تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.1 بلوند نقره ای تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.10 دودی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.10 توپاز اسموکی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.05 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.05 صورتی مرواریدی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.12 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.12 وانیلی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.23 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.23 کرم بروله تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.02 سفید تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.02 سفید سپردار تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 5.54 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 5.54 ماهاگونی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.01 ارغوانی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.01 یاقوتی ارغوانی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 8.10 خاکسنری تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 8.10 خاکستری تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 8.53 صورتی اسموکی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 8.53 صورتی اسموکی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 7.35 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 7.35 گردو قهوه ای طلایی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 7.1 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 7.1 گرافیت تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 6.54 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 6.54 زرشکی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 6.65 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 6.65 شرابی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 4.25 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 4.25 زنبقی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 4.6 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 4.6 قهوه ای بلوطی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 3.1 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 3.1 بنفش آبی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 3.2 آلبالویی تونیکا - TOHNKA
   شامپو رنگ 3.2 بنفش بادنجانی تونیکا – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 8.53 صورتی اسموکی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 8.53 صورتی اسموکی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.1 بلوند نقره ای تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.1 بلوند نقره ای تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.05 صورتی مرواریدی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.05 صورتی مرواریدی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 3.1 بنفش آبی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 3.1 بنفش آبی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 6.65 شرابی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 6.65 شرابی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 8.10 خاکستری تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 8.10 خاکستری تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.01 یاقوتی ارغوانی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.01 یاقوتی ارغوانی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 4.6 قهوه ای بلوطی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 4.6 قهوه ای بلوطی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.12 وانیلی تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.12 وانیلی تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال
  • شامپو رنگ 9.02 سفید سپردار تونیکای روسیه - TOHNKA
   شامپو رنگ 9.02 سفید سپردار تونیکا روسیه – TOHNKA
   250,000 ریال