طریقه نوشتن صورت مهریه عروس

متن قرارداد شب بله برون | متن زیبا مهریه | متن آماده بله برون | نحوه نوشتن قرارداد بله برون

متن قرارداد شب بله برون | متن زیبا مهریه | متن آماده بله برون | نحوه نوشتن قرارداد بله برون

مراسم بله برون یکی از مراسم هایی است که در کشور ما ایران برگزار می شود. این مراسم قبل از مراسم اصلی ازدواج صورت گرفته و در حقیقت مراسمی برای آشنایی بیشتر خانواده داماد و عروس برگزار می شود و همچنین برای طرح موضوعاتی است که به عنوان عرف در جامعه ما شناخته می شوند مانند مهریه، شیربها، جهیزیه و … .

در مقاله زیر مجموعه ای از متن قرار داد شب بله برون و متن صورتجلسه مراسم بله برون را مشاهده می کنید و اینکه چگونه خودمان بتوانیم متن قرارداد بله برون را بنویسیم سخن گفته و نمونه هایی از متن کامل سیاهه بله برون و متن قرارداد شب بله برون را می توانید ببینید.

متن قرارداد شب بله برون نمونه 1

برای استعانت از درگاه باری تعالی و با آرزوی بهترین ها برای عزیزانمان مهر را ممهور می کنیم به یک جلد کلام حق
تجلی مهرشان در یک جام آینه و گواه روشن زندگیشان یک جفت شمعدان شیرینی زندگیشان مطعم به چند شاخه نبات و به رسم روزگار
……………….. سکه بهار آزادی با آرزوی آنکه عرششان عشق، فرششان خوشبختی و ذکر لبانشان یا علی مدد باشد.

 

متن آماده بله برون نونه 2

به نام خالق هستی
درپیروی از طریقت و اجرای سنت رسول اکرم«ص» وبا استعانت از پروردگار که تقدیر و آرامش انسانها را در زوج بودنشان قرار داد،انشالله سرسبزترین برگ حیات را به امید برخورداری از بحر فضل وکرمش به شرح زیر مرقوم می نماییم:
1-به امید منور نمودن خانه دلها وتن ها یک جلد کلام الله مجید
2-یک جام آینه وشمعدان ویک شاخه نبات
3-«اگر منزل بخواد پشت قباله باشه نوشته بشه n دانگ از خانه مسکونی»
4- سکه تمام بهار آزادی
5- مثقال طلا
6-«اگر سفر حج بخواد نوشته بشه»
اونایی که توی پرانتز نوشتم بسته به موقعیت مالی آقا داماد.رسم خانواده و…داره که میتونه باشه یا نباشه.

 

متن قرارداد بله برون نمونه 3

بنام آنکه میثاق را آفرید؛ و نهال عشق و محبت را در وجود انسانها کاشت؛ و آن را از دریای رحمت و لطف و مهربانی خود سیراب نمود خدایا ما را یاری ده تا آغاز کنیم زندگی را و با هم یکی شدن را، و پرواز دهیم پیوستگی را همچون پروانه در پیله؛ پیله ای به نام زندگی. از این رهگذر شرایط پیوند و شکوفایی غنچه های گلستان زندگیمان:

آقای…………………….

و دوشیزه…………………

را در بوستان حضرت احدیت بدین قرار مقرر میداریم:

1- یک جلد کلام الله مجید

2- چند شاخه نبات و آینه و شمعدان و

3-… (همه تواف ها یک به یک اینجا نوشته می شوند)

امضاء داماد امضاء عروس گواهان خانواده داماد گواهان خانواده عروس

 

متن آماده مهریه و شب بله برون نمونه 4

بسم الله الرحمن الرحیم – ستایش پروردگای را سزاست که قوام هستی را به اختلاط و بقای نوع بشررا به ازدواج محکم و استوار ساخته و درود نامحدود برحضرت ختی مرتبت محمد صطفی (ص) که این سنت پسندیده و الهی را تشویق و تاکید فرموده و اکنون به پیروی از این سنت درتاریخ فوق مراسم خواستگاری از دوشیزه …………… فرزند ……………..شماره شناسنامه …………متولد …………….. به طرفیت آقای ……………….فرزند …………شماره شناسنامه ……………..متولد سال ………… بعمل آمد و پس از بحث و تبادل نظر بحمداللهو به مبارک و میمنت گفتگو به نتیجه مثبت رسید و میزان مهریه و شیربها و سایر شرائط بشرح ذیل تعیین و مقبول طرفین واقع شد الف میزان مهریه ) یک جلو کلام الله مجید و یک شاخه نبات واینه شمعدان مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا(س) بانضمام تعداد…………سکه بهار آزادی ومبلغ ……………تومان ………….. و…..دانگ ازساختمان ابتیاعی داماد مبلغ شیربها……………..تومان بانضمام سایر زیورآلات و البسه و …

 

متن بله برون زیبا و متن مهریه نمونه 5

بسم الله الرحمن الرحیم, الحمدلله الذی احل النکاح و حرم السفاح, رسول الله:النکاح سنتی,فمن رغب عن سنتی,فلیس منی, به نام پیوند قلبها, از این رهگذر شرایط پیوند و شکوفایی غنچه های گلستان زندگیمان اقای……ودوشیزه…..را در بوستان حضرت احدیت بدین قرار,مقرر میداریم:۱……….2…. به برکت صلوات بر محمدوال محمد

نحوه نوشتن قرارداد بله برون و نمونه اماده از متن شب بله برون نمونه 6

و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازوجا لتسکونو الیها و جعل بینکم موده و رحمه/ یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی آفرید که در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربانی برقرار فرمود. ( آیه ۲۱-سوره روم)

بنام آنکه عشق را آفرید؛ و نهال مهر و محبت را در وجود انسانها کاشت؛ و آن را از دریای عطوفت خود سیراب نمود

خدایا ما را یاری کن تا آغاز کنیم زندگی را و با هم یکی شدن را،

از این رهگذر روز پیوند آسمانی دو غنچه ی باغ زندگی را :

آقا داماد جناب آقای ……………………

عروس خانم دوشیزه. ………………….

را در محضر خداوند کریم با این شرایط مقرر میکنیم :
مهریه بدین شرح :

۱- یک جلد کلام الله مجید

۲- چند شاخه نبات و آینه و شمعدان و…………………………………..

۳-سایر موارد مهریه ……………………………………….
جهیزیه بدین شرح:

عروس خانم ………………………………………

آقا داماد ………………………………..
تهیه مسکن توسط آقا داماد بدین شرح :

آقا داماد تعهد میکند …………………………………………………………………………………………….
برگزاری مراسم عقد بدین شرح:

تاریخ ………………………………….

محل…………………………………….

توضیحات ……………………………..
برگزاری مراسم عروسی بدین شرح:

تاریخ ………………………………………

محل………………………………………

توضیحات ………………………………………….
شرایط ویژه عروس خانم ضمن عقد بدین شرح ……………………………………
شرایط ویژه آقا داماد ضمن عقد بدین شرح ………………………………………

امضاء داماد

امضاء عروس

امضا گواهان خانواده داماد

امضا گواهان خانواده عروس

 

متن شب بله برون و خواستگاری نمونه 7

ستایش پروردگای را سزاست که هستی و بقای بشر را به ازدواج محکم ساخت

و درود بی کران برحضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)

که این سنت پسندیده و الهی را تشویق و توصیه فرمود.

درتاریخ …………مراسم خواستگاری/بله برون از دوشیزه …………… فرزند ……………..شماره شناسنامه …………متولد …………….. به طرفیت آقای ……………….فرزند …………شماره شناسنامه ……………..متولد سال ………… بعمل آمد

و پس از بحث و تبادل نظر بحمدالله و به مبارکی و میمنت گفتگو به نتیجه مثبت رسید

و میزان مهریه و شیربها و سایر شرائط بشرح ذیل تعیین و مقبول طرفین واقع شد

الف میزان مهریه ) یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات واینه شمعدان مهرالسنه حضرت فاطمه زهرا(س) بانضمام تعداد…………سکه بهار آزادی ومبلغ ……………تومان ………….. و…..دانگ ازساختمان ابتیاعی داماد

ب میزان جهیزیه ) وسایل کلی از قبیل……………………………………………………………………………………………………………..بر عهده خانواده عروس خانم و چند تکه از وسایل جهیزیه شامل …………… و ……………… و ………………. و …………….. بر عهده آقا داماد است .

ج مبلغ شیربها) مبلغ ……………..تومان بانضمام سایر زیورآلات شامل ……………. طلا و سایر البسه طبق عرف و توافق

د تهیه مسکن ) تهیه مسکنی به متراژ تقریبی …………….. به صورت اجاره / ملکی ………… به عهده آقا داماد با این این توضیح ……………………………………………… می باشد.

ه سایر شرایط در بند های بعد به ترتیب ذکر شود

و به امضای عروس ، داماد و بزرگان دو خانواده برسد.

 

نمونه متن شب بله برون و متن شب بله برون عروس و داماد نمونه 8

با نام خداوند عز و جل و خداوندی که هر موجودی را بر روی این کره خاکی جفت آفرید تا هرگز کسی تنها نماند. اشرف مخلوقات انسان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید برای خود جفتی برگزیده و خود را به سمت تعالی سوق دهد.
از خداوند منان و مهربان این وصلت خجسته را خواستار بوده و می خواهیم که این زوج را خوشبخت گرداند.
در تاریخ ……………….. بین خانواده محترم آقا داماد و عروس خانوم موارد زیر مطرح شد و توافقات زیر به ثبت رسید.

مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات واینه شمعدان بانضمام تعداد ……………. سکه تمام بهار آزادی
مبلغ شیربها مقرر شد به میزان ……………………. تومان به همراه زیورآلات شامل ………………….. و ………………………..

 

متن نمونه کامل برای شب بله برون و مهریه و شیر بها نمونه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتمجلس قباله ازدواج

قال رسول الله صل الله علیه و آلهی و سلم: النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی

همانا ازدواج سنت من است و کسی که از این سنت پیروی نکند از من نیست

با عـنایت بـه الـطاف خـداوند مـتـعـال و بـه مـیمنت و خوشی قباله ازدواج ، زوجه : دوشیزه

محترمه و باکره مکرمه سرکار خانم فرزند شماره شناسنامه کدملی صادره از ساکن و زوج : جناب آقای فرزند شماره شناسنامه کد ملی صادره از ساکن در لیله ماه سال هجری شمسی به شرح زیر و با حضور بزرگان فامیل طرفین قلمی گردید.

مـهـــریـه حــضـرت فـاطمـه زهـرا(ســلام الـله علـیه) و یک جـلـد کـلام اللـه مـجـید و یک شــاخـه نـبـات و یک شاخه گل رز و یک جام آئینه و شمعدان به انضمام عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و مبلغ ریال معادل تومان وجه رایج کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهریه و مبلغ ریال معادل تومان وجه رایج کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان خرج مطبخ تعیین و مقرر گردید.و موارد فوق الذکر تماماْ بر
ذمه آقای (ذکر نام داماد و مشخصات او) میباشد.
والسلام

امضاء زوج امضاء زوجه امضاء شهود

تگ ها: