نمونه ای از جدول شرح شغل

نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )

نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )

شرح وظایف سازمانی جهت تشریح نحوه انجام کار افراد و تفکیک وظایف کاری کارکنان تهیه و تنظیم میشود.

مکتوب کردن شرح وظایف به شفاف سازی نحوه انجام کار کمک شایانی مینماید. شاید داشتن شرح وظایفی دقیق و شفاف براساس تمامی فعالیت های افراددر سازمان ،دغدغه مدیران سازمان باشد .

داشتن شرح وظایف مکتوب شده دریک فرم و فرمت واحد نه تنها جهت استخدام افراد مفید بوده بلکه درهنگام محاسبه حقوق و ارزش گذاری عملکرد افراد نیز بکار میآید. چراکه باداشتن شرح وظایف مکتوب شده درحقیقت شرایط احراز فردی مناسب برای پست سازمانی مکتوب میشود و هنگام اعلام نیاز مدیران برای استخدام نیرو و همچنین هنگام مصاحبه شغلی بسیار مفید واقع میشود.

تهیه شرح وظایف متناسب باطبیعت کاری و ساختار سازمانی هرشرکت متفاوت است. شرح وظایف افراد بایدبراساس چارت سازمانی شرکت تنظیم شود. نظربه اینکه چارت سازمانی درسیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 فرایندی دیده میشود و واحدی نبوده لذا بایدشرح وظایفهانیز فرایندی دیده شود. مثلا ممکن است آقای x درسازمان بطور همزمان دومسئولیت حسابداری و it راعهده دار باشد اماباید توجه داشت نباید شرح وظایفی برای آقای x نوشته شود و مسئولیتهای حسابداری و it او در فرم شرح وظایف اجماع شود. بلکه باید شرح وظایفی مختص حسابداری و شرح وظایفی مختص it بصورت جداگانه داشته باشیم.

درفرم شرح وظایف علاوه برشرح وظایف عمومی و شرح وظایف اختصاصی یکسری اطلاعات کاربردی ازقبیل رشته تحصیلی ، سابقه کار ، مهارتها و آموزشها نیاز میباشد. باید توجه داشت داده های مکتوب شده ، اطلاعات شرایط احراز شغل است. یعنی باید نوشت مسئول حسابداری چه تحصیلاتی بایدداشته باشدنه اینکه فرد شاغل دراین پست چه تحصیلاتی دارد یااینکه فرد مناسب برای این پست باید حداقل چند سال سابقه کاری داشته باشدنه اینکه فرد شاغل دراین پست چندسال تجربه دارد. جهت آشنایی بااطلاعات لازم فرم شرح وظایف نمونه ای ازفرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل ) درزیر آورده شده است.

لینک دانلود نمونه فرم شرح وظایف ( نمونه فرم شناسنامه شغل )

بامادر ارتباط باشید…

تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

در جداول زیر اطلاعات موردنیاز جهت تجزیه و تحلیل شغل قابل مشاهده است.

شرح شغل
محل شغل عنوان شغل شناسنامه شغل
دستگاه ، ماشین ، لوازم و مواردی که در شغل از آن استفاده میگردد. وظایف شغل (اصلی و فرعی) خلاصه ای از شغل
رابطه شغل با مشاغل دیگر خطرات موجود در شغل یا شرایط محیط کار رئیس و مرئوسان
نویسنده شرح شغل شماره پست سازمانی مسئولیت ساغل شغل
حدود اختیارات تصویب کننده تاریخ تهیه
عنوان سرپرست مستقیم جایگاه شغل در سلسله مراتب اداری
شرایط احراز
تجربیات لازم تحصیلات لازم
مهارتهای لازم توانمندیهای لازم
نقش های لازم آموزشهای لازم
شایستگی های کلیدی ویژگیهای شخصیتی لازم
خصوصیات و ویژگی های لازم دیگر ویژگی های شغلی لازم (روحی، جسمی، فیزیکی)

 

جدول نمونه فاکتورهای پرکاربرد در تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل

امتیاز هر فاکتور براساس طیف بوگاردوس از 0 تا 7 می باشد.

5 (100%) 2 votes
تجزیه و تحلیل شغل, شرایط احراز شغل, شرح شغل